Spotkanie z beneficjentami realizującymi projekty w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL.

12 czerwca 2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach Poddziałania 5.4.2  „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na spotkanie informacyjne dotyczące:


Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2014 r. w Warszawie, przy ul. Tamka 1 (siedziba Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy – sala konferencyjna na parterze), w godz. 12.00-15.00.

W formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl w polu „Treść” prosimy o wpisanie numeru realizowanego przez Państwa projektu i pytań lub zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania. Do uczestnictwa w spotkaniu prosimy zgłaszać maksymalnie dwie osoby zaangażowane w bieżącą realizację i rozliczanie projektu.

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie reje-stracji. Jedynie otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.