Konferencja Pułapki zarządzania w organizacjach pozarządowych

04 grudnia 2015

Instytut Spraw Publicznych, wydawca kwartalnika Trzeci Sektor zaprasza na konferencję
"Pułapki zarządzania w organizacjach pozarządowych"

7 grudnia 2015 roku (poniedziałek), godz. 11.00 – 14.45
siedziba Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ul. Królowej Marysieńki 48, Warszawa

Jeszcze ćwierć wieku temu zarządzanie w organizacjach pozarządowych traktowane było przez specjalistów jako „zarządzanie z przymrużeniem oka”,  gdzie kadra kierownicza ma ograniczone możliwości korzystania z technik i metod skutecznego zarządzania wypracowanych w świecie biznesu. To przeszłość. Dziś dostrzega się specyfikę profesjonalnego zarządzania w sektorze non-profit, uwzględniającego zróżnicowany charakter personelu złożonego z wolontariuszy i pracowników oraz dywersyfikację źródeł finansowania organizacji.    

Na konferencji zwrócimy szczególną uwagę na pułapki zarządzania współczesnymi organizacjami non-profit, zarówno w zakresie zarządzania ludźmi, jak i zarządzania finansami. Zaprezentujemy też 36. numer kwartalnika „Trzeci Sektor” poświęcony zarządzaniu w sektorze pozarządowym.  

REJESTRACJA

Program
10.30    Rejestracja uczestników
11.00–12.30   Sesja pierwsza
·       Powitanie uczestników – dr Jacek Kucharczyk, prezes Fundacji Instytut Spraw Publicznych
·       Ogłoszenie wyników konkursu kwartalnika „Trzeci Sektor” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego – dr hab. Marek Rymsza, przewodniczący Jury, redaktor naczelny pisma
·       wystąpienia laureatów konkursu:
Aleksandra Strejmer – Organizacje pozarządowe wobec starzenia się społeczeństwa
Olga Szydłowska – Aktywność obywatelska w życiu społeczności wiejskiej. Studium wsi Grzebowilk 
·       Piotr Adamiak, Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon Jawor – Polskie organizacje pozarządowe dzisiaj: między wolontariatem a profesjonalizacją: prezentacja wyników badań
Dyskusja z udziałem uczestników konferencji
12.30–12.45    Przerwa kawowa
12.45–14.45    Sesja druga: Jaka profesjonalizacja zarządzania organizacjami non-profit?

Wystąpienia:
·       Lidia Kuczmierowska,  Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich – Mity o kosztach działania organizacji non-profit
·       Izabela Przybysz, Fundacja Instytut Spraw Publicznych – Symptomy kryzysu kierowania ludźmi
w organizacji non-profit

Panel dyskusyjny: Pułapki zarządzania organizacjami non-profit: refleksje praktyków

Uczestnicy:
·       Maryna Czaplińska, Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
·       Weronika Czyżewska, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
·       Aleksandra Radwan,  doktorantka – Uniwersytet Jagielloński
·       Maciej Sopyło Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”
·       Rafał Załęski, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Redakcja kwartalnika Trzeci Sektor

Moderacja: dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Uniwersytet Jagielloński
Dyskusja z udziałem uczestników konferencji
14.45    Obiad

 

REJESTRACJA


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.