Program Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi... na rok 2016

14 grudnia 2015

W zawiązku z przyjęciem w dniu 24 listopada 2015 r. przez Sejmik Województwa Opolskiego Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działaność Pożytku Publicnego na 2016 roku, zamieszczamy przyjęty Program.


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.