Trwają Konsultacje Społeczne Projektu Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r.

13 czerwca 2014

Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji to horyzontalne wyzwanie rozwojowe wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Dokument ten był punktem wyjścia do prac nad przygotowaniem Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Podstawą prawną dla przygotowania Programu jest Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).

Więcej informacji na powyższy temat oraz Projekt Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. przeznaczony do konsultacji społecznych w wersji [.pdf] i Formularz do zgłaszania uwag w ramach niniejszych konsultacji w wersji [.doc] do pobrania znajdziesz tutaj.

Czas trwania konsultacji społecznych od 20 czerwca do 28 lipca 2014 r.


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.