Spotkanie informacyjne dot. działania 8.1 RPO WO 2014-2020

24 czerwca 2016

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie spotkaniem informacyjnym dot. programu polityki zdrowotnej oraz planowanego naboru wniosków w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 (27 czerwca 2016, godz. 10:00) odbędzie się ono w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym "Ostrówek", ul. Piastowska 14, sala im. Znaku Rodła.

Jednocześnie informujemy, iż rekrutacja na spotkanie została ponownie uruchomiona.


Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
e-mail: info@opolskie.pl
tel. 0 77/44 04 720-722
fax 0 77/44 04 721


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.