Nabór przedstawicieli do komisji konkursowych

19 września 2016

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza organizacje pozarządowe województwa opolskiego oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z województwa opolskiego do zgłaszania do dwóch swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa w 2017 roku.

Imienne zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać na załączonym Formularzu zgłoszeniowym, który wraz z oświadczeniem kandydata  należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

45-082 Opole

ul. Piastowska 14

z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowych - 2017” w terminie do dnia 30 października 2016 r. Liczy się data wpływu do Urzędu - zgłoszenia przesłane po 30 października 2016 r. nie będą rozpatrywane.

Treść ogłoszenia oraz Program Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2020 można znaleźć pod adresem http://opolskie.pl/bip/index.php?id=323&idd=2068« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.