Informacja dotycząca wniosku o zawarcie partnerstwa

24 października 2016

ORP.616.3.2016

Informacja dotycząca wniosku o zawarcie partnerstwa.

 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zs. w Opolu oraz Lokalna Grupa Działania  „Dolina Stobrawy” zs. w Kluczborku złożyły wniosek o zawarcie partnerstwa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Nazwa zadania publicznego – Kierunek FIO 2017

Czas realizacji zadania publicznego – 1.02.2017 – 31.12.2017

Zakres zadania publicznego – zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie minimum 56 mikrodotacji oraz inicjatyw realizowanych przez młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa opolskiego, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzi.

W ramach wniosku o zawarcie partnerstwa organizacje zapraszają do partnerstwa Województwo Opolskie w zakresie - przekazania na realizację zadania w 2017 r. z budżetu Województwa Opolskiego kwoty w wysokości 30 000 zł oraz promocji zadania.

Przewidywana wartość całkowita zadania – 403 300,00 zł, wnioskowana kwota dotacji  - 370 000,00 zł.


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.