Nowe wzory ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań.

03 listopada 2016

Szanowni Państwo,
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego


          w związku z wejściem w życie w dniu 03 września 2016 r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Poniżej wymienione wzory dokumentów:

- wzór oferty

- ramowy wzór umowy

- ramowy wzór sprawozdania

- wzór oferty regranting

- ramowy wzór umowy - regranting

- wzór sprawozdania - regranting


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.