Konkurs na bezwrotną dotację do 100.000 zł dla organizacji pozarządowych.

30 listopada 2016

Szanowni Państwo.

Został uruchomiony nabór projektów dotacyjnych, których celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Jest to duża szansa dla organizacji pozarządowych zarówno tych posiadających doświadczenie w realizacji projektów, jak i tych, które takiego doświadczenia nie posiadają.

Wsparcie finansowe na realizację pomysłów innowacyjnych wynosi do 100.000 zł na organizację (wkład własny nie jest wymagany) i jest udzielany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.04.01.00-00-I030/15 z dnia 22 czerwca 2016r.
Jeżeli:

I chcecie Państwo otrzymać:

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa i umowy nr : POWR.04.01.00-00-I030/15 przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Nabór wniosków trwać będzie od 28 listopada 2016r do dnia 19 grudnia 2016r do godziny 16:00.

Więcej informacji i wszelkie niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie:
www.innowacje.zgd.com.pl

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na mail: innowacje@zgd.com.pl lub w Biurach projekt

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Biuro Projektu w Rzeszowie

ul. Boya Żeleńskiego 23/2

35-105 Rzeszów

tel. 17 854 91 15 kom. 501 438 365, 781 147 254

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.