Spotkanie informacyjne - konkurs dla Gminy Kluczbork

22 lutego 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 marca (czwartek) o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, II piętro, sala 213 (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową) odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach konkursu do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 (wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty w pozytywnie zweryfikowanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Kluczbork na lata 2016-2023). Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie w ramach ww. konkursu (m.in. warunki szczegółowe, kryteria wyboru, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania odbędą się konsultacje indywidualne. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników PIFE.

Szczegóły dotyczące spotkania znajdują się pod tym adresem: http://rpo.opolskie.pl/?p=21263

Zapisy na spotkanie prowadzone są za pośrednictwem formularza elektronicznego, do którego link znajduje się w ogłoszeniu o spotkaniu, w zwiazku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2017 r)

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl.


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.