Informacje dot. konsultacji Planu gospodarki odpadami ...

20 marca 2017

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informacje dot. konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”, przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.):

1.       Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”, przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.)

2.       Załącznika nr 1 do Sprawozdania.

3.       Uchwały Nr 19 z dnia 13 marca 2017 r. Rady działalności Pożytku Publicznego WO  - opinia projektu  uchwały SWO w sprawie wykonania WPGO


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.