VI edycja Konkursu "Opolska Niezapominajka 2013" - dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego 2013 roku

04 września 2014

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza VI edycję Konkursu „Opolskie Niezapominajki”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2013 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.

Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2013” wyłoniony zostanie w drodze konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani.

Do zgłoszeń należy dołączyć aktualny wypis z KRS.  Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendację osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminie lub powiecie , w którym siedzibę ma Organizacja oraz listy referencyjne od innych podmiotów.

Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, przyjęty Uchwałą Nr 5454/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 września 2014 r., znajdujący się na stronie www.opolskie.pl  w zakładce Organizacje pozarządowe oraz do pobrania poniżej.


Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie do dnia 24.09.2014 r.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki 2013”

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 54 16 593

 

Pliki do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Opolska Niezapominajka(PDF, 109.38 kB)

Regulamin konkursu Opolska Niezapominajka(PDF, 112.5 kB)

Formularz zgłoszeniowy(DOC, 52.5 kB)« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.