Wybory uzupełniające do RDPPWO III kadencji rozstrzygnięte !!!

25 stycznia 2018

 

Zakończyło się głosowanie w ramach naboru uzupełniającego na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji


Szanowni Państwo informujemy iż zgodnie z procedurą zgłoszenia i wyłonienia członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji, określoną w uchwale nr 3931/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz terminów i sposobu zgłaszania kandydatów na członków tej Rady z późn.zm., przeprowadzone zostały wybory uzupełniające w ramach których organizacje pozarządowe wybierały dwóch nowych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

Głosy rozkładały się następująco:

L.p.

Imię nazwisko kandydata

Liczba głosów

1.

Dworaczek Urszula

4

2.

Jasnosz Krystyna

2

3.

Laxy Tomasz

Kandydatura bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne

4.

Łeśko Piotr

17

5.

Sałacka Anetta

10

6.

Ślusarczyk Agnieszka

1

 

Nowymi członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji wybranymi w wyborach uzupełniających zostali:

Pan Piotr Łeśko – z liczbą 17 głosów

Pani Anetta Sałacka  - z liczbą 10 głosów

Serdecznie gratulujemy !!!

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.