Program grantowy Fundacji Legalna Kultura dla gmin województwa opolskiego

11 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie grantowym dla samorządów województwa opolskiego pn. Ja w internecie, którego operatorem jest Fundacja Legalna Kultura. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców, dzięki udziałowi w szkoleniach: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.


Grantobiorcami w programie mogą być gminy - niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową - które mogą składać aplikacje do Fundacji Legalna Kultura. Gmina może otrzymać grant w wysokości od 15 do 150 tysięcy zł na organizację i realizację szkoleń.

Nie jest wymagany wkład własny. Gminy w ramach projektu mają możliwość zakupu sprzętu komputerowego, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany do szkół na terenie gminy.

Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów, którzy zostaną przeszkoleni przez Fundację Legalna Kultura w zakresie metodyki nauczania dorosłych oraz wyposażeni w scenariusze szkoleń i materiały szkoleniowe. Instruktorem może zostać każda osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat, np. bibliotekarze i bibliotekarki z gminnej biblioteki bądź nauczyciele.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie internetowej programu:http://jawinternecie.edu.pl/.

Zapraszamy do kontaktu mailowo:jawinternecie@legalnakultura.pl

W razie pytań służymy również informacjami po numerami telefonów: 574 883 100 lub 574 417 100.

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.