Zaproszenie na szkolenie Akademia Streetworkingu

31 października 2018

Szanowny Panie/Pani

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie projekt szkoleniowy “AKADEMIA STREETWORKINGU”.

Program składa się z cyklu szkoleń w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu i przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny , którzy już prowadzą działania na rzecz osób bezdomnych lub chcą się specjalizować w obszarze streetworkingu z osobami bezdomnymi.

W SZKOLENIU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ RÓWNIEŻ PRACOWNICY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych - pomocy społecznej - zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu. 

Streetworking jest formą pracy socjalnej, która powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników. Stanowi pierwszy element kompleksowego systemu pomocy osobom bezdomnym i daje największe szanse na integrację społeczną i zawodową. Wykorzystanie przez kluczowych pracowników instytucji pomocy integracji społecznej tej metody w pracy z bezdomnymi pozwoli na zwiększenie działań pomocowych dzięki dotarciu do osób wcześniej nie obiętych wsparciem pozostających w bezdomności ulicznej

Szkolenie

składa się z 4 dni szkoleniowych w systemie zjazdowym 2x w miesiącu po2 dni

Łączna liczba godzin dydaktycznych  przeznaczonych na realizację 4-dniowego szkolenia wynosi 32 godzin.

Szkolenie oprócz podstaw teoretycznych posiada komponent praktyczny wyjścia w teren gdzie uczestnicy będą mogli zweryfikować zdobytą wiedzę

Zagadnienia na szkoleniu to:

 

1. Bezdomność i wykluczenie społeczne

2. System pomocy osobom bezdomnym


3. Metodyka pracy metodą streetworkingu


4. Komunikacja w pracy streetworkera


5. Współpraca ze służbami i innymi podmiotami


6. Zachowania bezpieczne (zajęcia w terenie


7. Praktyczne aspekty pracy metodą streetworking


8. Podstawy etyczne

 Szkolenia będą odbywać się w systemie zjazdowym 2 x w miesiącu po dwa dni: wtorek i środę.

Osoby spoza miejsca szkolenia (od 50 km) będą zapewniony nocleg i zwrócone koszty dojazdu podróży komunikacją publiczną w wysokości 40 zł na każdy zjazd.

Szkolenie prowadzą specjaliści z zakresu pracy z osobami bezdomnymi, a uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego otrzymują certyfikaty.

Termin szkolenia we Wrocławiu : 6-7.11.2018 i 20-21.11.2018 Wrocław

Miejsce szkolenia:

 Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu Państwa Pracownika należy pobrać formularz rekrutacyjny http://www.bratalbert.org/files/brat_albert/pdf/AS%20formularz%20rekrut.pdf i przesłać na adres: iwanow@neww.org.pl lub wypełnić formularz on line https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEW809Dp_zR1hijyyEr4l1pO1F7lutPaPP4jR3F4hNQWLGyQ/viewform

Regulamin   rekrutacji uczestników: http://www.bratalbert.org/files/brat_albert/pdf/AS%20regulamin%20rekrutacji.pdf

Liczba miejsc ograniczona ! Serdecznie Zapraszamy.

Na zgłoszenia czekamy do 31 października, w dniu 02 listopada zostanie podana informacja o osobach zakwalifikowanych na szkolenia.

Więcej informacji : Krzysztof Iwanow Tel: 511 533 348« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.