Konsultacje - Programu ochrony środowiska przed hasłem dla województwa opolskiego

26 kwietnia 2019

Ogłoszenie dotyczące konsultacji aktu prawa miejscowego: projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”

            Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom z terenu województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”.

            Termin przeprowadzenia konsultacji: zgodnie z trybem podstawowym.

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom mogą zgłaszać uwagi do ww. projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, za pośrednictwem serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych (www.ngo.opolskie.pl), poczty elektronicznej dos@opolskie.pl lub listownie na adres 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 albo osobiście w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: 45-867 Opole, ul. Hallera 9.

Dokument podlegający konsultacjom: projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” wraz z przedmiotowym Programem.

            Konsultacje rozpoczyna się w dniu 30 kwietnia 2019 r. na podstawie uchwały nr 700/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 kwietna 2019 r.

 

Załączniki:

1. Uchwała nr 700/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r.

2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego ws. Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z załącznikiem


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.