konsultacje projektu rozporządzenia PKdsPP zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań pub

04 października 2019

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłosił konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.


Przedmiotowy projekt jest dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325651) oraz na stronie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – www.pozytek.gov.pl w zakładce Konsultacje publiczne.

 

Uwagi prosimy przesyłać na adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl (w tym również w wersji edytowalnej) w terminie 14 dni od otrzymania tej wiadomości.

 

Z poważaniem,

Wydział Dialogu Obywatelskiego

 

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

www.pozytek.gov.pl

 

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.