Konkurs Kierunek FIOpolskie

23 kwietnia 2020

Zapraszamy do udziału w konkursie Kierunek FIOpolskie. 

 

Konkurs skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz do młodych organizacji pozarządowych.
Na realizację projektu w jednej ze sfer pożytku publicznego grupa nieformalna może otrzymać dotację do 3000 zł, a młoda organizacja na samorozwój do 5000 zł.

Nabór wniosków trwa od 20.04.2020 do 13.05.2020 do godz. 15.00
Termin realizacji projektów: 15.06.2020 – 31.10.2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie
http://dotacje.dolinastobrawy.pl/kierunek-fiopolskie-2020-ogloszenie-o-naborze-wnioskow/

Bezpośredni link do generatora wniosków: https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=12969

W tym roku nie będzie tradycyjnych spotkań informacyjnych, dlatego zachęcamy do korzystania ze zdalnych form doradztwa i konsultacji. Można się z nami kontaktować:
- telefonicznie pod numerami: 77 413 11 38, 530 111 550
- e-mailowo: biuro@dolinastobrawy.pl
- za pośrednictwem facebooka https://www.facebook.com/dolina.stobrawy/
- w biurze, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie (aktualnie pracujemy zdalnie)

Dokumenty i materiały informacyjne dotyczące konkursu można pobierać również z dysku Google: https://tiny.pl/7xdpw

  Zachęcamy do udziału w konkursie

 „Kierunek FIO” , to właściwy kierunek.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Stowarzyszenie Kraina św. Anny,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIOpolskie” ogłasza

nabór wniosków w konkursie grantowym

Kierunek FIOpolskie

 

Jesteś aktywny i działasz lokalnie?

Możesz otrzymać grant w wysokości

-        do 3 000,00 zł na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego

-        do 5 000,00 zł na  rozwój młodej organizacji pozarządowej

 

Obszar objęty konkursem (z podziałem na Operatorów):

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

Powiat namysłowski – gminy: Wilków, Namysłów, Domaszowice.

Powiat kluczborski – gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie.

Powiat oleski – gminy: Olesno, Gorzów Śląski, Praszka, Rudniki, Radłów, Zębowice, Dobrodzień.

Powiat opolski – gminy: Murów, Łubniany, Turawa.

Powiat strzelecki – gminy: Kolonowskie, Zawadzkie.

Powiat strzelecki – gminy: Jemielnica, Izbicko, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica.

Powiat opolski – gminy: Tarnów Opolski.

Powiat krapkowicki – gminy: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce.

Powiat kędzierzyńsko-kozielski – gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki.

 

 

Uprawnieni do składania wniosków:

 

Organizacje pozarządowe

Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. Wsparcie otrzymać mogą organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie w/w gmin województwa opolskiego, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed złożeniem wniosku, których kwota przychodu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia podmiotu jest krótszy, nie przekracza 25 tys. zł.

 

Grupy nieformalne i samopomocowe

Wsparcie dla grup nieformalnych i samopomocowych w skład których wchodzić muszą nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie, zamieszkujące na terenie w/w gmin województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.

 

Termin składania wniosków: 20.04.2020r. – 13.05.2020r. godz. 15.00

Czas realizacji projektów: 15.06.2020r. – 31.10.2020r.


Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Sposób składania wniosków: generator dostępny na stronie www.witkac.pl

 

Miejsce składania wniosków: konkurs obsługuje dwóch operatorów w/g podziału terytorialnego zgodnie z tabelą powyżej

 

Po szczegółowe informacje i na konsultacje zapraszamy do obu operatorów.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Dolina Stobrawy”

ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork

tel.: 77 413 11 38, tel. kom.: 530 111 550

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

www.dolinastobrawy.pl

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel.: 77 44 67 131, 575 750 122

e-mail: projekty@annaland.pl 

www.annaland.pl

 

 


 

« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.