Zaproszenie na marcowe spotkania informacyjne realizowane w ramach projektu "Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO?s"

06 marca 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na cykl spotkań informacyjnych poświęconych rozpowszechnianiu wypracowanych standardów, modeli i rozwiązań w ramach projektu "Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO" w 12 powiatach województwa opolskiego.

 

Celem spotkań jest omówienie modelowych rozwiązań współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim – UMWO (które to zostały wypracowane w ramach Projektu); m. in.:

W trakcie spotkań zostanie również zaprezentowany nowopowstały Portal Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego (platforma internetowa): www.ngo.opolskie.pl.

Na spotkania zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji publicznej z terenu całego województwa opolskiego.

 

Spotkania informacyjne odbędą się w terminach i miejscach wskazanych w poniższej:

12 marca 2015 r. godz. 10:00 – powiat nyski - świetlica wiejska w Wilamowicach Nyskich

19 marca 2015 r. godz. 15:30 – powiat brzeski-  świetlica wiejska w Wojsławiu 

20 marca 2015 r. godz. 17:00 – powiat brzeski- świetlica wiejska w Lipkach

24 marca 2015 r. godz. 10.00 - powiat nyski -  Sala Biała w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie 

25 marca 2015 r. godz. 9.00  - powiat prudnicki -  Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dąbrówka" w Prudniku

27 marca 2015 r. godz. 11.00  - powiat Miasto Opole- sala szkoleniowa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu

 

Osobą do kontaktu w sprawach spotkań informacyjnych jest Agata Gąska – Specjalistka ds. spotkań informacyjnych:

tel.:  77 402 51 06
e-mail: agata.gaska@haus.pl
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1-go Maja 13/2
45-068 Opole

Czas trwania spotkania: 3 godziny zegarowe.

Organizator zapewnia w trakcie spotkań poczęstunek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach !


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.