Przyjęto "Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych UMOWY WIELOLETNIE"

05 grudnia 2014

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 5788/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. przyjął „Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formy finansowej w postaci umów wieloletnich pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) a Samorządem Województwa Opolskiego”.

Dokument opracowany został przez Zespół Roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a następnie poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz przedłożony Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego do zaopiniowania. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Modelu.

Model ma na celu poprawę efektywności realizacji zadań publicznych w dłuższej perspektywie czasowej i wzrost jakości współpracy na stabilnej płaszczyźnie organizacyjno-finansowej pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego i organizacjami pozarządowymi.

Umowy wieloletnie podpisywane są dla zadań publicznych:

Umowy wieloletnie pozwolą zmniejszyć wysokie koszty i nakłady pracy wynikające
z corocznego ogłaszania konkursu na te same zadania.

Umowy wieloletnie wyeliminują „martwe” okresy w realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Umowy wieloletnie pozwolą organizacjom pozarządowym na stabilizację finansową
i podnoszenie jakości wykonywanych zadań publicznych.

Uchwała weszła w życie z dniem 25 listopada 2014 r.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 5788/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2014 r. [pdf]

Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych – UMOWY WIELOLETNIE [pdf]


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.