Przyjęto "Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych FUNDUSZ WKŁADU WŁASNEGO"

05 grudnia 2014

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 5789/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. przyjął „Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formy finansowejw postaci funduszu wkładu własnego pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) a Samorządem Województwa Opolskiego”.

Dokument opracowany został przez Zespół Roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a następnie poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz przedłożony Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego do zaopiniowania. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Modelu.

Model ma na celu zwiększenie ilości środków zewnętrznych trafiających do województwa opolskiego poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, w przypadku gdy wniesienie wkładu własnego stanowi barierę finansową w realizacji projektu.

Uchwała weszła w życie z dniem 25 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 5789/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2014 r. [pdf]

Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych – FUNDUSZ WKŁADU WŁASNEGO [pdf]


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.