Konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

12 stycznia 2015

 

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zwana dalej UDPP;

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: od 9 stycznia do 2 lutego 2015 r. do godz. 16.00 poprzez Generator Ofert: asos2015.mpips.gov.pl<http://asos2015.mpips.gov.pl/>

 

Więcej szczegółów na:

 

http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszeniu-o-otwartym-konkursie-ofert-asos-2014-2020-edycja-201/


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.