Konsultacje projektu Kryteriów wyboru projektów EFS w ramach RPO WO na lata 2014-2020

09 lutego 2015

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do konsultacji projektu Kryteriów wyboru projektów EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Zarząd Województwa Opolskiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Kryteriów wyboru projektów EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Konsultacje mają charakter otwarty i dotyczą:

 

Zapraszamy do udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców naszego regionu.

Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest od 26 stycznia do 9 lutego 2015 roku

Wypełniony formularz można przesłać:Formularz i więcej informacji na stronie:

http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=11321

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.