Co NGOs sądzą o współpracy z samorządem województwa?

25 lutego 2015

W związku z realizacją projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego a partnerami są: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, przeprowadzamy badanie ankietowe z udziałem przedstawicieli III sektora. 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą  o udział w badaniu, którego celem jest: ocena jakości współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz identyfikacja barier, które utrudniają rozwój wzajemnych relacji. 

Wyniki badań ankietowych będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający identyfikację Państwa ocen. 

Prosimy  zatem o przedstawienie szczerych opinii, które moglibyśmy wykorzystać do poprawienia jakości wzajemnej współpracy. 

Prosimy  o odesłanie wypełnionych formularzy do dnia 4 marca 2015 
na adres w.witon@ocwip.pl  lub  złożenie ich osobiście  w siedzibie OCWIP (ul. Damrota 4, II piętro). 


Ankieta do pobrania 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.