Zaproszenie na konferencję pn.:ZASADA PARTNERSTWA ORAZ MOŻLIWOŚCI DLA NGO W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020

16 kwietnia 2015

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie EPIN Ekologia, Promocja, Informacja, Nauka we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych i Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych zainteresowanych nowym systemem funduszy europejskich na konferencję pn.: ZASADA PARTNERSTWA ORAZ MOŻLIWOŚCI DLA NGO W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020.


Konferencja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 roku w godz. 12.00 – 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, ul. Piastowska 14-Ostrówek, Sala Orła Białego.


Celem konferencji jest prezentacja najważniejszych założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w odniesieniu do organizacji pozarządowych. Szczegółowy program konferencji znajdziecie Państwo w załączeniu.
Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenie deklaracji swojego udziału w konferencji drogą elektroniczną lub telefoniczną (podając swoje imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji, organizacji) do dnia 23 kwietnia b.r. do godziny 10.00.


Adres kontaktowy: e-mail: jadwiga.silarska@gmail.com; nr tel.: 605 955 145


Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Monitoring funduszy europejskich”, realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie
z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest finansowany
ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji.« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.