RDPPWO III kadencji zaczęła swoje obrady

15 stycznia 2016

14 stycznia 2016 roku zainaugurowała pracę Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji. Pierwsze posiedzenie Rady rozpoczęło się od uroczystego wręczenia obecnym członkom aktów powołania. Wręczył je Grzegorz Sawicki – członek Zarządu Województwa Opolskiego, który do momentu wybrania przewodniczącego Rady prowadził obrady.

Na inauguracyjnym posiedzeniu członkowie Rady wybrali w głosowaniu jawnym sekretarza, którym została Pani Alicja Gawinek – przedstawiciel Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.  Natomiast w głosowaniach tajnych wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącym Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji tym razem został przedstawiciel sektora pozarządowego. Został nim Tomasz Paluch, prezes Lokalnej Grupy Działania Dolina Stobrawy. Wiceprzewodniczącą Rady wybrano Barbarę Kamińską, dotychczasową przewodniczącą dwóch wcześniejszych kadencji, doradcę marszałka województwa.

W związku z wejściem w życie 9 listopada 2015 roku ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, która wprowadziła kolejne zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozpoczynająca się kadencja trwać będzie po raz pierwszy trzy lata, a nie jak dotychczas dwa.
 
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego jako organ doradczo-opiniującym, wspiera Marszałka Województwa oraz Zarząd Województwa w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie, udziela pomocy w przypadkach sporów pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi, rekomenduje podjęcie istotnych dla regionu kwestii społecznych, opiniuje ważne dla jego rozwoju dokumenty i strategie.

Rada liczy 18 członków –  po dziewięciu przedstawicieli administracji publicznej i dziewięciu przedstawicieli sektora pozarządowego. W skład III kadencji Rady, zgodnie z Zarządzeniem nr 126 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji weszli:

I. przedstawiciele administracji publicznej w osobach:
1) Jadwiga Kulczycka – przedstawiciel Wojewody Opolskiego,
2) Roman Kolek – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego,
3) Zdzisław Siewiera– przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego,
4) Jolanta Wilczyńska – przedstawicielka Sejmiku Województwa Opolskiego,
5) Joanna Harus - przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego,
6) Barbara Kamińska – przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego – wiceprzewodnicząca Rady,
7) Stanisław Mazur - przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego,
8) Izabela Podobińska - przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego,
9) Janusz Wójcik  - przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego,

II. przedstawiciele sektora pozarządowego w osobach:
1) Arleta Augustyniak - przedstawicielka Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym VICTIM,
2) Dominika Bilik - przedstawicielka Stowarzyszenia „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych”,
3) Alicja Gawinek - przedstawicielka Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – sekretarz Rady,
4) Amelia Gąsiorowska - przedstawicielka Stowarzyszenia „Tarnowiec wczoraj, dziś i jutro”,
5) Monika Kościów - przedstawicielka Fundacji Menagerskiej CREATIVE,
6) Tomasz Paluch - przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” - przewodniczący Rady,
7) Maria Pobóg – Lenartowicz - przedstawicielka Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego,
8) Helena Rożenek - przedstawicielka Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem,
9) Władysław Sztefic - przedstawiciel Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.