Regulamin

Postanowienia wstępne

§1

Platforma internetowa www.ngo.opolskie.pl , zwana dalej Platformą jest miejscem, gdzie każda organizacja pozarządowa z woj. opolskiego  zainteresowana:- udziałem w konsultacjach społecznych; - pozyskaniem partnerów do realizacji projektów partnerskich oraz celów statutowych;  współudziale w wzmacnianiu potencjału III sektora w woj. opolskim;- wymiana wiedzy i doświadczeń , ma możliwość wyszukania potrzebnych informacją. Ponadto będzie miała możliwość pozostawienia informacji o swojej instytucji oraz sprecyzowanych oczekiwaniach w celu zwiększenia szans na znalezienie odpowiedniego partnera do współpracy.

§2

Operatorem Platformy jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.§3

Korzystanie z Platformy wymaga rejestracji.

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

§4

Rejestracja konta na Platformie wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

Rejestracja konta na Platformie wymaga podania wszystkich danych. Mogą one być modyfikowane po rejestracji.

Zarejestrowane konto podlega aktywacji przez administratora Platformy.§5

Poruszanie się po Platformie możliwe jest po aktywacji konta przez administratora.§7

Z forum dyskusyjnego korzystać może każdy zarejestrowany i aktywowany użytkownik.

Wypowiedzi na forum widoczne są tylko i wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.

Korzystanie z forum jest jawne, a nazwą użytkownika jest imię i nazwisko osoby kontaktowej zarejestrowanej organizacji.§8

Zabronione jest umieszczanie na forum postów, które zawierają jakiekolwiek treści niezgodne z obowiązującym prawem RP lub normami obyczajowymi, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność lub zmierzające do naruszenia praw innych osób.§9

Opiekę nad forum oraz kontrolę nad publikowanymi treściami sprawują moderator i administrator Platformy.§10

Naruszenie Regulaminu skutkuje ostrzeżeniem, a w ostateczności czasowemu zawieszeniu lub całkowitemu usunięciu konta.Platforma jest wytworzona w ramach projektu „Województwo opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Polityka prywatności

Operator Platformy gromadzi dane organizacji oraz osób kontaktowych pozyskanych w trakcie rejestracji profilu. Dane przechowywane są w elektronicznej bazie danych, której administratorem jest Operator. Szczegółowe dane organizacji udostępniane są wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom Platformy.Informacja o prawach autorskich

Dysponentem majątkowych praw autorskich do projektu graficznego serwisu oraz jego oprogramowania jest Operator.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.