Ogłoszenie Konkursu "Społecznik Roku 2015"

25 lutego 2016

Marszałek Województwa Opolskiego
serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie pn.
„SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015”

Już po raz drugi Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza konkurs, którego celem jest uhonorowanie i wyróżnienie osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych.
„Społecznik Roku” musi być pełnoletnim mieszkańcem województwa opolskiego, który działa nieodpłatne na rzecz innych osób oraz swojego otoczenia, który działa od lat z dużym zaangażowaniem na rzecz zmian, na których zyskuje środowisko lokalne i  walczy skutecznie              z problemami społecznymi, podejmuje inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych.
Kandydatów do tego zaszczytnego tytułu „Społecznika Roku Województwa Opolskiego 2015” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

 Zgłoszeni kandydaci będą oceniani przez Kapitułę wg następujących kryteriów:
- czas i zasięg działania (min. 5 lat działalności społecznej na terenie województwa opolskiego),
- praca społeczna bez wynagrodzenia,
- zaangażowanie oraz skuteczność działania,
- współpraca i angażowanie innych ludzi,
- wartość postawy jako wzoru do naśladowania.

 Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl oraz w komórce Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 
 Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
z dopiskiem na kopercie Konkurs
„Społecznik 2015 Roku Województwa Opolskiego”
do dnia 18 marca 2016r o zachowaniu terminu decyduje data nadania. Zgłoszenia wraz z załącznikami, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Uwaga!
Warunkiem bezwzględnym skutecznego zgłoszenia kandydatki/kandydata do Konkursu jest uzyskanie od niej/niego zgody na zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych kandydatki/kandydata.

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.