Ogłoszenie Zarządu Wojeództwa Opolskiego otwartego konkursu ofert na wkłady własne - 2016

03 marca 2016

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2016 roku na finansowanie wkładów własnych do projektów,w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 marca 2016 r. .Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: http://opolskie.pl/bip/index.php?id=777&idd=2274

 « wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.