Ogłoszenie konkursu w ramach działania 2.16 PO WER

19 sierpnia 2016

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - ogłosiła konkurs pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa (nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16).

W ramach konkursu dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty mające na celu podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni. Projekty mogą być również realizowane w partnerstwie.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie:

www.efs.kprm.gov.pl , a także www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://sowa.efs.gov.pl


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.