Konsultacje zasad dla ponoszenia wkładu własnego w EFS 2014-2020

18 sierpnia 2014

Oprócz ogólnych założeń dotyczących zapewnienia współfinansowania krajowego wkładu własnego z EFS (np. z budżetu państwa, samorządu, funduszu pracy, beneficjenta) znajdują się szczegółowe propozycje dla poszczególnych priorytetów inwestycyjnych (np.: w ramach PI8 – „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”).


Dodatkowo dokument porusza ważne kwestie związane z:
- poziomem minimalnego wkładu własnego
- form i możliwości niepieniężnego ponoszenia wkładu własnego
- uwag dotyczących potencjału beneficjentów
-propozycji wielkości wkładu własnego dla poszczególnych działań
 
Uwagi do propozycji założeń można przesyłać do 1 września na adres: malgorzata.majewska@mir.gov.pl

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do konsultacji

Założenia dotyczące źródeł współfinansowania  krajowego dla EFS w ramach RPO 2014-2020

 

 

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.