Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

03 września 2014

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacją zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty należy składać do 18 września 2014 r.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez upowszechnianie kultury fizycznej w rożnych środowiskach i grupach społecznych w obszarze doskonalenia systemu wymiany informacji i rozwiązań organizacyjnych wspierających współpracę interdyscyplinarną środowisk sportowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu Konkurs


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.