Konkurs na SPOŁECZNIKA ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2016

13 września 2017

 

Marszałek Województwa Opolskiego

serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie pn.

             „SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2016”

 

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza konkurs, którego celem jest uhonorowanie
i wyróżnienie osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych.

„Społecznik Roku” musi być pełnoletnim mieszkańcem województwa opolskiego, który działa nieodpłatnie na rzecz innych osób oraz swojego otoczenia, działa od lat z dużym zaangażowaniem na rzecz zmian, na których zyskuje środowisko lokalne i walczy skutecznie z problemami społecznymi, podejmuje inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych.

Kandydatów do zaszczytnego tytułu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2016 mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

            Zgłoszeni kandydaci będą oceniani przez Kapitułę, wg następujących kryteriów:

- czas i zasięg działania (min. 5 lat działalności społecznej na terenie województwa opolskiego),

- praca społeczna bez wynagrodzenia,

- zaangażowanie oraz skuteczność działania,

- współpraca i angażowanie innych ludzi,

- wartość postawy jako wzoru do naśladowania.

            Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl, portalu internetowym organizacji pozarządowych www.ngo.opolskie.pl oraz w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

            Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

z dopiskiem na kopercie Konkurs

Społecznik  Roku Województwa Opolskiego 2016”

do dnia 22 września 2017 r. o zachowaniu terminu decyduje data nadania. Zgłoszenia wraz z załącznikami, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 Społecznik Roku Województwa Opolskiego – czas na zgłoszenia

 

Uwaga!

Warunkiem bezwzględnym skutecznego zgłoszenia kandydatki/kandydata do Konkursu jest uzyskanie od niej/niego zgody na zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych kandydatki/kandydata.


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.