Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

17 listopada 2017

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji celem uzupełnienia składu Rady.

Ogłoszenie oraz wszystkie niezbędne załączniki znajdą Państwo poniżej oraz na stronie http://bip.opolskie.pl/2017/11/ogloszenie-o-wyborach-uzupelniajacych-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-opolskiego-iii-kadencji-2015-2018/ 

 

Formularz zgłosz.na czł.RDPPWO - zał. nr 1 do uch.3931.2013 ze zm.z uch.nr 4141.2013  
 oświadczenie kandydata - zał. nr. 2 do uch.3931.2013    
 uch.3931.2013 - w spr.trybu powoł.czł. RDPPWO    
 uch.3931.2013 - zał.3 - karta do głosowania na kandyd.    
 uch.3932.2013 - w spr.org. i trybu dział.RDPPWO    
 uch.4141.2013 - w spr. zm.uch.3931.2013 w spr.trybu powoływ.czł. RDPPWO    
 uch.4142.2013 - w spr.zm.uch. 3932. 2013 - w spr.org. i trybu dział. RDPPWO  

« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.