Głosowanie na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji w wyborach uzupełniajacych

11 stycznia 2018

Szanowni Państwo,

ruszyło głosowanie na nowych kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Wojewodztwa Opolskiego III kadencji w wyborach uzupełniających


zgodnie z procedurą zgłoszenia i wołonienia członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji, określoną w uchwale nr 4141/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 października 2013 roku, przygotowana została „Lista kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji wybory uzupełniające” na podstawie której przeprowadzone zostaje głosowanie (lista w załączeniu). Formularze zgłoszeniowe wszystkich kandydatów są dostępne do wglądu w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Głosowanie odbywa się  poprzez wypełnienie „Formularza do głosowania na kandydata na członka Rady . Wypełniony formularz należy:

Głosowanie trwa 7 dni od dnia zamieszczenia „Listy kandydatów na członków Rady”, tj do dnia 18 stycznia 2018 roku

 

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami kandydatów i do głosowania !!!


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.