Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ...

29 sierpnia 2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego

oraz Podmiotów Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

 

      Uchwałą nr 5987 z dnia 27 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) (projekt Programu do konsultacji w załączeniu). 

       Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 03 września 2018 r. do dnia 01 października 2018 r. w formie przyjmowania pisemnych uwag i wniosków przesyłanych na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.podobinska@opolskie.pl lub dostarczane osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, na formularzu zgłoszeniowym (w załączeniu) - szczegółowe informacje dotyczące konsultacji można znaleźć w ww. uchwale Zarządu Województwa .

 

http://www.opolskie.pl/2018/08/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2019-rok-od-3-wrzesnia-do-1-pazd/

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!!!!  Czekamy na Państwa uwagi i propozycje zmian do Programu!!!! 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.