Nabór na członka komisji konkursowych - 2019 rok.

18 października 2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego,

Przedstawiciele Podmiotów Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

 

      uprzejmie informuję, iż na podstawie Uchwały Nr 6204/2018 z dnia 8 października 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego oraz Przedstawicieli Podmiotów Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego do zgłaszania do dwóch swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa w 2019 roku - szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu na stronie www.opolskie.pl (http://www.opolskie.pl/2018/10/ogloszenie-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-kandydatow-do-komisji-konkursowych-opiniuja/)

                 Imienne zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 45-082 Opole z dopiskiem:  „Nabór do komisji konkursowych - 2019” w terminie do dnia 30 października 2018 r. Liczy się data wpływu do Urzędu.


 

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.