Zaproszenie

23 października 2018

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

 

 PROWADZENIE KAMPANII SPOŁECZNEJ I BUDOWA INFORMACJI MEDIALNEJ W OPARCIU O BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONĘ PRZYRODY

DLA KOGO?

Przedstawiciele administracji publicznej, rzecznicy prasowi, przedstawiciele lokalnych mediów.

TERMIN: 13 listopada 2018r. 

GODZINY:

9:00-15:000

MIEJSCE:

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska ul. Horoszkiewicza 6, Opole, Budynek Błękitna Wstęga

WARUNKI UDZIAŁU:

ü  Udział w szkoleniu jest bezpłatny

ü  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 8 listopada 2018 r.

ü  Formularz należy nadesłać na adres: bernadeta.lisson-pastwa@ao.opole.pl

ü  Formularz do pobrania również na stronie: www.aglomeracja-opolska.pl 

ü  Decyduje kolejność zgłoszeń

ü  Organizator zapewnia catering w trakcie szkolenia

ü  Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia 

 

Celem szkolenia jest:

Podstawowe zagadnienia:

  1. Przyczyny konfliktów środowiskowych;
  2. Rodzaje konsultacji społecznych;
  3. Psychologiczny mechanizm konfliktu;
  4. Programy informacyjno-konsultacyjne;
  5. Etapy konsultacji społecznych;
  6. Kryteria oceny wariantów;
  7. Zarządzanie programem informacyjno-konsultacyjnym;
  1. Rola partycypacji społecznej przy wykonywaniu publicznych terenów zieleni i inwestycji na terenach cennych przyrodniczo;
  2. Planowanie i przygotowanie projektów obywatelskich: identyfikacja celu, działania, od pomysłu do realizacji, jak skutecznie promować i wygrać, jak zaangażować innych
  3. Ćwiczenia z zakresu narzędzi konsultacji społecznych, komunikacji w sytuacjach trudnych oraz konfliktowych.

« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.