Nabór kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

24 października 2018

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji.

Każda organizacja i każdy podmiot może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów  na członków Rady IV kadencji, w ramach prowadzonych rodzajów działalności pożytku publicznego wpisujących się w sferę zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust. 1 ww.ustawy.

Imienne zgłoszenia kandydata dokonuje się na załączonym „Formularzu zgłoszeniowym na członka Rady”, który należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. do 01 listopada 2018 r.  na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

45-082 Opole, ul. Piastowska 14, 

Kancelaria Ogólna pok. 3 (Ostrówek)

z dopiskiem: „Zgłoszenie - RDPPWO IV kadencja”

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.