Trwa konkurs dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej.

06 czerwca 2014

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL już po raz ósmy zapraszają do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Heleny Radlińskiej.

Jak co roku chcemy przedstawić i docenić Animatorów Społecznych - ludzi, którzy pobudzają aktywność innych, ożywiają lokalną społeczność, w której żyją oraz tworzą ciekawe inicjatywy. Regulamin i formularz zgłoszeniowy Konkursu jest dostępny na stronie: http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/konkurs-dla-animatorow-spolecznych/formularz-zgloszeniowy. Zgłoszenia – wyłącznie drogą elektroniczną – przyjmujemy do 30 czerwca 2014 r.

Kapituła, której członkami są laureaci poprzednich edycji Konkursu, wybierze sześciu animatorów. Laureaci zostaną uhonorowani statuetkami i dyplomami podczas uroczystej gali na przełomie września i października.

Kandydatów do wyróżnienia w Konkursie zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, z którymi pracuje dany animator. Dla samego animatora jest to tym większa wartość, bo doceniają go ci, na rzecz których pracuje.

Zgłoś animatora, który twoim zdaniem zasługuje na nasze Wyróżnienie!

Organizatorami Konkursu są Krajowy Ośrodek EFS (www.roEFS.pl) i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (www.cal.org.pl). Łącząc siły, podejmujemy działania wspierające animatorów: organizujemy  spotkania i wizyty studyjne dedykowane działalności animatora oraz upowszechniające tę działalność.


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.