Konsultacje projektu Programu współpracy Związku Gmin Śląska Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

29 października 2014

Zarząd Związku Gmin Śląska Opolskiego przedkłada do konsultacji projekt Programu współpracy Związku Gmin Śląska Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, zwany dalej projektem Programu współpracy.

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane, działające w regionie Śląska Opolskiego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub gminne rady działalności pożytku publicznego działające na terenie gmin zrzeszonych w Związku.

Projekt Programu współpracy i zasady konsultacji  przedstawimy poniżej. 

Program współpracy

Zasady konsultacji 

Konsultacje trwają od dnia 25 października 2014 r. do dnia 3 listopada 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu współpracy i  przesłania do Związku Gmin Śląska Opolskiego informacji o akceptacji, braku akceptacji lub zgłoszeniu opinii i wniosków do projektu Programu w terminie do dnia 3 listopada 2014 r. na adres poczty elektronicznej Związku: zgso@zgso.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.