Bezpłatne usługi w zakresie porad prawno - mediacyjnych

04 czerwca 2020

Uprzejmie przypominamy, że Fundacja Harmonia Życia realizuje projekt  „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.


W ramach realizowanego projektu funkcjonuje poradnia prawno – mediacyjna, która świadczy bezpłatne usługi w zakresie:

 

W ramach funkcjonowania poradni uruchomiona jest również infolinia prawno – mediacyjna.


W dobie obecnych wydarzeń światowego kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19 wzrasta skala problemów i konfliktów spowodowanych przymusową izolacją oraz odosobnieniem. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy oraz do korzystania z  bezpłatnej formy wsparcia. Oferujemy prowadzenie darmowych porad prawnych i mediacyjnych przez doświadczonych adwokatów i mediatorów na terenie Państwa instytucji lub w innym wskazanym przez Państwa miejscu i dogodnym dla Państwa terminie.
Wszelkich dodatkowych informacji oraz szczegółowych ustaleń dotyczących spotkań udziela Pani Iwona Kawka pod nr. tel. 721 780 000
Serdecznie zapraszamy do współpracy

Iwona Kawka


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.