spotkania informacyjne online dotyczące wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej (poddziałanie 2.1.4 RPO WO 2014-2020)

30 listopada 2020

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dotyczące planowanego naboru wniosków w ramach poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020.


Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej RPO WO 2014-2020  tj.:

 

1.      Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;

2.      Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;

3.      Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

Podmioty ekonomii społecznej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem spółek non-profit)

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa społeczne zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

Bezpośredni link do naboru: https://rpo.opolskie.pl/?p=43020

Spotkania moderowane będą przez pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie - Koźlu.
Udział w wydarzeniach weźmie specjalista z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dla wybranego terminu szkolenia i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Link do platformy, na której odbędzie się wydarzenie zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.

Terminy webinariów: 

 

 

Bezpośredni link do ogłoszenia o spotkaniach: https://rpo.opolskie.pl/?p=43340

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Dziękuję bardzo.

 

Jednocześnie bardzo proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, dostępnej pod linkiem: https://ankieta.mfipr.gov.pl/index.php/295387. Będziemy wdzięczni za przesłanie Państwa opinii.

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

 

Z poważaniem

Ewa Borzym

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel.  77/47-25-039

tel./fax 77/40-34-179

e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

www.rpo.opolskie.pl,

www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

www.facebook.com/OpolskieFunduszeMajaMoc/

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest koordynowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

 

 

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/ oraz wysłanie e-maila na adres monitoringpunktow@mfipr.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.