Przyjęto Zasady tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych.

05 grudnia 2014

W dniu 25 listopada Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 5786/2014 przyjął Zasady tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) a Województwem Opolskim.

Dokument opracowany został przez zespół roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego, a następnie poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. RDPP zaopiniowała regulamin pozytywnie.

Dokument określa zasady tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych różnego rodzaju z inicjatywy organizacji pozarządowych. Stwarza on tym samym ramy partnerskiej współpracy Samorządu Województwa i organizacji pozarządowych nie tylko w wymiarze finansowym i projektowym, ale we wszystkich działaniach na rzecz regionu. Jednocześnie określa zasady przystępowania Województwa Opolskiego do projektów partnerskich realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów współfinansowanych z różnych źródeł zewnętrznych.

Uchwała weszła w życie z dniem 25 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania:

Uchwała ZWO w sprawie przyjęcia Zasad tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a Województwem Opolskim [pdf]

Załącznik nr 1 do uchwały [pdf]

Załącznik nr 2 do Zasad – Wniosek o zawarcie partnerstwa [pdf]


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.