Przyjęto Regulamin konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowym

05 grudnia 2014

W dniu 28 listopada Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr I/13/2014 przyjął Regulamin konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Dokument opracowany został przez zespół roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego, a następnie poddany został konsultacjom z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. RDPP zaopiniowała regulamin pozytywnie, wnosząc do niego swoje rekomendacje, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa.

Nowy regulamin rozszerza sposób prowadzenia konsultacji – prócz zbierania opinii w formie pisemnej, Zarząd (samodzielnie lub na wniosek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego) będzie mógł zdecydować o przeprowadzenie konsultacji w trybie rozszerzonym, tj. z wykorzystaniem form niepisemnych – konferencji, spotkań, debat, warsztatów itp.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Pliki do pobrania:

Uchwała SWO w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z RDPP WO”[pdf]

Załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania [pdf]

Załącznik nr 2 do Regulaminu konsultowania [pdf]

Załącznik nr 3 do Regulaminu konsultowania [pdf]

Załącznik nr 4 do Regulaminu konsultowania [pdf]

Regulamin konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z RDPP WO [pdf]


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.