Powstanie międzysektorowego Zespołu ds. współpracy i dialogu

20 lipca 2015

Szanowni Państwo,
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego

na podstawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2015-2020,  oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2015 rok, powstała konieczność utworzenia i funkcjonowania międzysektorowego Zespołu ds. współpracy i dialogu pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego i Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

Zadania Zespołu ds. współpracy i dialogu pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego i Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego:

1. cykliczne spotkania Zespołu,
2. opracowanie propozycji zasad wymiany informacji pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego i Organizacjami Pozarządowymi,
3. opracowanie propozycji jakościowych wskaźników realizacji zadań publicznych oraz oceny współpracy i ich przedstawienie do wdrożenia,
4. opracowanie propozycji rozwijania wolontariatu i ich przedstawienie do wdrożenia,
5. przeglądy wewnętrznych aktów prawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz procesów odnoszących się do współpracy i sformułowanie wniosków przeglądowych oraz przedstawianie propozycji modyfikacji i zmian do wdrożenia.

 

Mając powyższe na uwadze, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa opolskiego oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego województwa opolskiego do zgłaszania kandydatur do udziału w pracach ww. Zespołu


Zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji na adres: i.podobinska@opolskie.pl w terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące powołania Zespołu w załączonym piśmie.

 


 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.