Konsultacje Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z NGO oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność PP na lata 2015-2020.

04 września 2014

Zarząd Województwa Opolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji „Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2015 – 2020”.

Konsultacje projektu Programu prowadzone są na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr 5459/2014 z dnia 02 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2015-2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 t.j.) przyjętego Uchwałą Nr 5458/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 września 2014 r., w związku z Uchwałą Nr XLIV/440/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 56, poz.718).

Termin konsultacji: od 10 września do 24 września 2014 r.

Uczestnicy konsultacji:

  1. organizacje pozarządowe
  2. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1118 t.j.).

Uwagi oraz wnioski do „Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2015 – 2020” prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 45-082 Opole ul. Piastowska 14 z dopiskiem” „konsultacje projektu Programu… na lata 2015-2020” oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.podobinska@opolskie.pl na załączonym Formularzu zgłaszania uwag i wniosków.

Szczególnie jednak od 10 września zachęcamy Państwa do skonsultowania ninijszego projektu dokumentu za pośrednictwem specjalnie stworzonego do tego celu panelu konsultacyjnego dostępnego w Menu głównym w zakładce Forum konsultacyjne.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji zamieszczone są w Uchwale Zarządu Województwa Opolskiego Nr 5459/2014 z dnia 02 września 2014 r.

Pliki do pobrania:

Projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2015-2020 [.pdf]

Uchwała nr 5458 z 02.09.2014 r. [.pdf]

Uchwała nr 5459 z 02.09.2014 r. [.pdf]

Formularz zgłaszania uwag [.doc]« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.