Konkurs dotacyjny - mikrodotacje

28 lipca 2014

OCWIP oraz Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”, działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”, finansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego lub rozwój młodej organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie woj. opolskiego.


Termin składania wniosków: 25.07.2014 r. – 25.08.2014 r.

Limit dostępnych środków: 300 000,00 zł

 

Beneficjenci:

1. Młoda organizacja pozarządowa (do 18 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego.

2. Grupa nieformalna

To nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej

3. Grupa samopomocowa

To grupa min trzech pełnoletnich osób, której aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków.

 

Czas realizacji projektów: Projekty można realizować w okresie od 15 września do 15 listopada 2014 r.


Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

 

Miejsce składania wniosków:

Konkurs obsługuje dwóch operatorów:

1. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

 

Sposób składania wniosków:

Wnioski składane powinny być za pomocą generatora wniosków. Generator jest dostępny za pośrednictwem strony www.ocwip.pl i www.dolinastobrawy.pl

Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word).

 

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są przez:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Damrota 4/35-36

45-064 Opole

Tel. 77 441 50 25

e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

lub

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

ul. Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

Szczegóły konkursu, wymagane załączniki, dostęp do generatora znajdują się na stronach operatorów konkursu - www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.