Logowanie

 
Przywracanie hasła Rejestracja

Aktualności

PAŹ24
Informacja dotycząca wniosku o zawarcie partnerstwa

ORP.616.3.2016 Informacja dotycząca wniosku o zawarcie partnerstwa.   Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zs. w Opolu oraz Lokalna Grupa Działania  „Dolina Stobrawy” zs. w Kluczborku złożyły wniosek o zawarcie partnerstwa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Nazwa zadania publicznego – Kierunek FIO 2017 Czas realizacji zadania publicznego – 1.02.2017 – 31.12.2017 Zakres zadania publicznego – zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie minimum 56 mikrodotacji oraz inicjatyw realizowanych przez młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa opolskiego, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzi. W ramach wniosku o zawarcie partnerstwa organizacje zapraszają do partnerstwa Województwo Opolskie w zakresie - przekazania na realizację zadania w 2017 r. z budżetu Województwa Opolskiego kwoty w wysokości 30 000 zł oraz promocji zadania. Przewidywana wartość całkowita zadania – 403 300,00 zł, wnioskowana kwota dotacji  - 370 000,00 zł.

PAŹ21
Nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej rady Rynku Pracy w Opolu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu   Zgodnie z art. 23 ust 4, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 roku, poz. 645) Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu. Zainteresowane instytucje prosimy o pisemne zgłaszanie kandydatów wraz z opisem kariery zawodowej kandydata oraz informacji potwierdzających osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.   Zgłoszenia proszę składać do dnia 9 listopada br. na adres Wojewódzki Urząd Pracy ul. Głogowska 25c 45-315 Opole   Załącznik 1 karta zgłoszenia kandydata Załącznik 2 informacje o WRRP  


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  41  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.