Logowanie

 
Przywracanie hasła Rejestracja

Aktualności

SIE30
Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego - Wojciech Kaczmarczyk zaprasza na konferencję pn. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, która odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.   Podczas konferencji zostaną zaprezentowane prace nad Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz informacje dotyczące naborów i zasad realizacji projektów w ramach Działania 2.16 PO WER   Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o przesłanie do dnia 8 września 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres efs@kprm.gov.pl   Więcej informacji pod linkiem: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-konferencje-pt-spoleczenstwo-obywatelskie-w-procesie-stanowienia-prawa

SIE25
Konkurs Grantowy w ramach programu Równać Szansę 2016

Szanowni Państwo, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016"Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.rownacszanse.pl


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  33  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.